Tottenham v Norwich

Chelsea v Liverpool

Portsmouth v Arsenal

Aston Villa v Man City

Watford v Liverpool

Norwich v Leicester

Man Utd v Club Bruges

Liverpool v Man CIty

Liverpool v Tottenham

Man Utd v Liverpool